Customer case
A.S.Adventure

B2C retailer, fysieke winkels en webshop.
Outdoor, wintersport, run, bike, badmode, activewear en fashion

Internationale speler

In de marge van steeds wederkerende problemen op vlak van efficiëntie en gebruiksgemak van bedrijfstoepassingen klopt A.S.Adventure aan bij Deskly. A.S.Adventure wil vooruit, het evolueerde al van een klassieke IT-invulling met lokale infrastructuur naar een cloudmodel, helaas blijft de impact op de problemen uit.

Met de aanhoudende moeilijkheden en het gebrek aan flexibiliteit van de cloudoplossing als argument, overtuigen we A.S.Adventure te starten met een nieuwe denkoefening wat hun IT-infrastructuur betreft.

We starten met een demo, A.S.Adventure beslist al snel om over te gaan tot de implementatie van Deskly.

Lees meer

Concept

Een demo die indruk maakt: eenvoudige opzet en beheer, transparant en performant. Als blijkt dat ook de workloadberekening en de budgettaire raming gunstig zijn, wordt er snel beslist de definitieve Deskly-omgeving op te zetten.

We behouden een ambitieuze planning. Binnen twee weken bestellen, plaatsen en installeren we hard- en software en is het platform zonder grote moeilijkheden gebruiksklaar.

De vlotte implementatie en optimale eerste ervaringen op de IT-omgeving in België, overhalen A.S.Adventure een groter deel van IT-infrastructuur aan Deskly toe te vertrouwen, met name de afdelingen in Groot-Brittannië en Nederland. We maken de toestellen klaar voor gebruik en sturen ze op. Er komt geen consultant ter plaatse, gewoon inpluggen en Deskly doet wat moet.

Concept

Oplossingen

Deskly centraliseert de interne bedrijfsapplicaties van A.S.Adventure. Onafhankelijk van de locatie, het toestel waarmee je werkt of het aantal gebruikers, de toepassingen werken sneller en vlekkeloos. Waar gebruikers in het verleden soms minuten moesten wachten, gebeurt de opstart van de bedrijfsapps nu in seconden.

Daarnaast wint A.S.Adventure aan eenvoud en flexibiliteit in het beheer van hun IT-omgeving en werken ze meer tijds- en kostenefficiënt. Waar A.S.Adventure voorheen afhankelijk was van de flexibiliteit en toestemming van de externe cloudbeheerder om aanpassingen door te voeren, kan het nu zelf wijzigingen en verbeteringen aanbrengen. Hierdoor zijn de kosten die deze aanpassingen met zich meebrachten ook weggevallen.

Deskly biedt de all-in-one-oplossing die A.S.Adventure nodig heeft. De verschillende componenten: hardware, middelware en software, zijn perfect op elkaar afgestemd waardoor heel wat potentiële issues wegvallen. Als er toch iets gebeurt waar A.S.Adventure zelf niet uitkomt, assisteren we waar nodig.

Op een korte termijn leggen A.S.Adventure en Deskly een mooi parcours af. In enkele weken hebben we een situatie waarin heel wat misging omgezet tot een praktische en performante IT-omgeving. In de toekomst zetten we deze evolutie graag samen verder.

Test Deskly een maand lang uit

Benieuwd hoe Deskly voor jouw organisatie een oplossing kan zijn?

Test het eenvoudigweg uit!

Test Deskly uit

Partners